Welkom bij Mooie beursDag

De Meest Waardevolle Aandelentips Voor DE Beleggers

MOOIE BEURSDAG

hoe is uw dag vandaag?

bel me terug

klik hier

nog vragen?

stuur ons een e-mail

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Disclaimer en Privacy Reglement en Voorwaarden

MOOIE BEURSDAG Nieuwsbrief

 

De eigenaren en schrijvers van de Mooie Beursdag Nieuwsbrief accepteren op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor wat u als lezer/abonnee met de gegevens op de site en in de E-mail service doet.

 

Beurzen en markten zijn in zekere zin onvoorspelbaar en daarnaast zijn de gegevens op de site en in de mailing aan veroudering onderhevig. Daar wij geen enkele invloed hebben op wanneer u een door ons geschreven stuk tekst leest en wanneer u er iets op gaat doen, sterker nog, WAT u met de gegevens gaat doen, is het duidelijk dat uw acties ook UW verantwoordelijkheid zijn.

 

De eigenaars en schrijvers hebben geen bovenmenselijke gaven (zover bekend) en behouden zich het recht voor menselijke fouten te mogen maken. Dat houdt in dat een koers ook een keer een ongewenste richting op kan gaan, of dat een visie niet uitkomt.

 

De informatie die wij verstrekken is geen persoonlijk beleggingsadvies. Raadpleeg altijd eerst uw vermogensbeheerder c.q. beleggingsadviseur voordat u gaat investeren c.q. beleggen.

 

Alle content op de site en in de e-mail is met de grootste zorg en aandacht gemaakt. Het analyseren van economische waarden / koersen is echter geen absolute wetenschap. De geschreven content is dan ook geheel vrijblijvend en u bent zelf eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke beleggingsbeslissingen die u neemt. De serviceverleners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke wijze dan ook bij uw beleggingen zijn ontstaan. Dit houdt dus ook in dat een schade ontstaan doordat een bericht bijvoorbeeld niet of te laat is ontvangen, nooit verhaald kan worden. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. De service kan u daarin tot enorme steun zijn, maar u bent en blijft de enige persoon die met betrekking tot uw eigen vermogen handelingsbekwaam is.

 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

 

De gegevens op deze Internet pagina en in de E-mail service zijn naar wij menen, betrouwbaar. Echter, ondanks ingebouwde controles, kunnen zich onjuistheden bevinden in cijfers en gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie, evenmin voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van verkeerde of juiste gegevens op onze Internet pagina's of in de E-mail service.

 

De informatie die wij verstrekken, moet gezien worden als een richtlijn en persoonlijke mening maar mag niet gezien worden als persoonlijk aan u gegeven beleggingsadvies. Wanneer we termen als adviseren, tip, … gebruiken, moet dit tevens gezien worden als een persoonlijke mening onzerzijds en niet als een absolute waarheid. De beurs is in principe onvoorspelbaar en geen enkele mening mag als absolute waarheid gezien worden.

 

De basis van onze nieuwsbriefservice is het feit dat we succesvolle beleggers zijn, die u laten meelezen bij wat we zelf in de energiesector doen. Dat is de kern van de service. We zijn geen beleggingsadviseurs, zijn geen vermogensbeheerders en hebben in die richting ook geen ambities.

 

De eigenaren en schrijvers behouden zich nadrukkelijk het recht voor om posities in genoemde posities aan te houden. Wij vinden het een pré als we de posities die we noemen ook zelf innemen. Dat heeft het gevaar in zich van frontrunning, vandaar dat we altijd zullen aangeven wat onze acties zijn of zullen worden. We laten u ook altijd vooraf weten of we zelf al posities hebben ingenomen.

De andere zijde van het spectrum is wel schrijven en praten over beleggen, maar er zelf het risico niet lopen. Wij zijn van mening dat het op die manier werken ongeloofwaardig en onwenselijk is.

 

Geen enkele garantie kan worden gegeven met betrekking tot de tijdigheid van de verstrekte gegevens. Natuurlijk streven we naar een adequate berichtgeving, maar u als belegger bent zelf verantwoordelijk voor de posities die u inneemt of al ingenomen heeft. Bij een maandelijkse nieuwsbrief kan je niet alle situaties voor blijven.

Alle informatie die wij aanbieden is wellicht ook elders op het Internet al dan niet tegen betaling te verkrijgen. Indien u posities inneemt, bent u zelf verantwoordelijk om de voor u dan belangrijke gegevens en eventuele persoonlijke stop loss of winstname niveaus bij te houden.

 

Heel belangrijk is te weten dat storingen of andere oorzaken er voor kunnen zorgen dat u één of meerdere berichten niet zult ontvangen. Houdt u daarom altijd uw posities goed in de gaten en grijp in als dat moment om in te grijpen is bereikt. Wij kunnen de ontvangst van berichten op geen enkele wijze 100% garanderen en zullen dan ook geen verantwoording willen en kunnen dragen voor verliezen die het gevolg zijn van een niet of een te laat ontvangen bericht... Wat er ook de oorzaak van is. Normaal gesproken krijgt u overigens bij het innemen van de positie ook al door wat ons advies is voor verkoop. U bent dus nooit afhankelijk van een bericht van ons.

 

Uw gegevens, zoals E-mail adres etc. zullen door ons nooit aan derden verstrekt worden. Wij verwachten van u hetzelfde met de van ons ontvangen berichten!

 

In de E-mails en op de site zult u mogelijk zo nu en dan gerelateerde reclames aantreffen. Het staat u volledig vrij daar al dan niet gebruik van te maken. De eigenaars en schrijvers nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de in de advertenties aangeboden producten. De verantwoordelijkheid voor die producten ligt bij de aanbieders daarvan.

 

Op reacties van abonnees zal zo spoedig als mogelijk gereageerd worden, maar er wordt geen garantie gegeven voor de periode waarbinnen een reactie zal komen. Een reactie op uw vraag kan rechtstreeks, maar kan ook via de reguliere mailing of op de site gegeven worden. Met name als dezelfde vraag meerdere keren binnenkomt is een reactie via de reguliere communicatielijn mogelijk te prefereren. We benadrukken dat we geen individuele beleggingsadviezen mogen geven. Daarvoor moet u een vermogensbeheerder in de arm nemen.

 

 

Wij raden u aan alle content op deze site te toetsen en vergelijken met content die u elders op Internet vindt. Neemt u nooit iets klakkeloos voor waarheid aan en bepaalt u altijd uw eigen standpunt. Wij verkondigen op de site onze mening en visie. Die mening of visie kan anders zijn dan de mening die u of anderen er op nahouden. Zelfs als u het eens bent met onze mening, kan het verhelderend zijn deze te toetsen met een afwijkende mening.

 

Het abonnement op deze service is strikt persoonlijk! Het is u NIET toegestaan berichten en of beveiligde Internet pagina's te delen met anderen. Overtreding daarvan kan worden bestraft met uitsluiting van de service. Daarbij zullen we eventueel geleden schade, zoals gederfde abonnementsinkomsten, verhalen op de overtreder.

 

We benadrukken nog maar eens: De service is gericht aan de lezers op de mailinglist en is niet bedoeld als individueel (beleggings)advies dat te allen tijde voor iedereen geschikt zal zijn. Wij kennen uw situatie niet. De haalbaarheid en uitvoering van orders is iets dat u als belegger zelf of in samenspraak met uw adviseur of vermogensbeheerder moet regelen. We bieden u nadrukkelijk geen commercieel individueel advies of vermogensbeheer aan.

 

Omdat wij volledig overtuigd zijn van de waarde van deze nieuwsbrief geven wij u een maand lang de “Niet Goed Geld Terug Garantie”. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat u op ieder moment in de eerste maand uw abonnement kunt opzeggen als u niet tevreden zou zijn met de informatie die wij u verstrekken. U ontvangt dan automatisch en zonder vragen het abonnementsgeld terug. Ongeacht of en wanneer u in die eerste maand uw abonnement opzegt, mag u altijd alle nieuwsbrieven en Bonus rapporten houden die u al gekregen heeft. Dit doen wij in vertrouwen en als dank dat u deze unieke “Mooie Beursdag Nieuwsbrief” een plaats wilt geven in uw beleggingsstrategie.

 

Vriendelijke groeten,

Tom Lassing

 

 

 

©2017 - www.mooiebeursdag.nl | privacyverklaring en disclaimer

DESIGNED by MAGIC BYTES